آیا می دانید تای بریک (Tie Break) در تنیس چیست؟

بازی تنیس تشکیل شده از گیم(Game) و ست(Set) است. هر گیم شامل امتیاز های ۱۵، ۳۰، ۴۰ و در نهایت امتیاز گیم می باشد. هر بازیکنی که با دو اختلاف امتیاز جلو باشد می تواند آن گیم را از آن خود کند. مثلا زمانی که بازیکن الف ۴۰ بر ۳۰ از بازیکن ب پیش افتاده است باید بازیکن الف یک امتیاز(Point) دیگر بگیرد تا برنده این گیم شود، ولی زمانی که Deuce(در تنیس زمانی که امتیاز هر دو بازیکن ۴۰ بر ۴۰ باشد از این اصطلاح استفاده می کنیم) هستند بازیکنی که امتیاز بعدی را بگیرد برنده گیم فعلی نیست و می گوییم AD بازیکن الف یا به اصطلاح عامیانه بازیکن الف یکی بالا است.

حال اگر بازیکن الف یک امتیاز دیگر بگیرد این گیم را برنده شده است.

بازی به همین شکل ادامه پیدا می کند تا اینکه بازیکنی ۶ گیم بگیرد و بتواند یک ست را از آن خود کند. نکته ای اینجا وجود دارد مشابه امتیاز های گیم می باشد و بازیکن باید با اختلاف دو گیم جلو باید باشد تا بتواند آن ست را برنده شود، مانند ۶ بر ۳ یا ۶ بر ۴٫

حال اگر نتیجه گیم ها ۵ بر ۵ شده باشد بازیکنی که دوتا گیم دیگر بگیرد و نتیجه ۷ بر ۵ بشود آن ست را برنده شده است، ولی اگر نتیجه بازی ۶ بر ۶ بشود دیگر بازی تا گیم ۸ ادامه پیدا نمی کند و اتفاقی که می افتد برای اینکه از طولانی شدن مسابقه جلوگیری بکنند اینجا گیمی به نام Tie Break وجود دارد که در ادامه به جزئیات آن می پردازیم.

این گیم را بازیکنی آغاز می کند که باید پس از پایان آخرین گیم سرویس می زد. شروع کننده گیم یک امتیاز سرویس می زند و نفر یا نفرات بعدی هر کدام دو امتیاز سرویس می زنند.

در گیم Tie Break دیگر امتیاز ها را بصورت ۱۵، ۳۰ و ۴۰ نمی شماریم اینجا امتیاز ها ۱، ۲، ۳ تا ۷ یا در حالتی که نتیجه بازی ۶ بر ۶ شود بازی به امتیاز ۸ کشیده می شود و به همین صورت ادامه پیدا می کند تا اینکه یک بازیکن بتواند با اختلاف دو امتیاز پیش بیفتد مانند ۷ بر ۵ یا ۹ بر ۷٫

همچنین ببینید

قـوانـين داوري تنیس

توپ در بازي – اگر توپ خط را لمس كند، مثل اين است كه زمين …