تکنولوژی اف.اس.آی اسپین (FSI SPIN) در راکت های تنیس بابولات

تکنولوژی FSI در راکت های تنیس بابولات

در یک تعریف کلی تکنولوژی FSI برای راکت تنیس SWEET SPOT ( ایده آل ترین محدوده برخورد توپ با زه راکت تنیس ) بزرگتری را فراهم می آورد و این به معنای افزایش قدت و کنترل بسیار بالاتر در ضربات خواهد بود ، در کنار یک الگوی زه فشرده تر با تسلط فیزیکی بالاتر.

مشاهده راکت های دارای تکنولوژی FSI SPIN

تکنولوژی FSI اسپین راکت های تنیس بابولات

زمانی که تکنولوژی FSI  در خدمت اسپین قرار میگیرد با ایجاد فضای گسترده تر در محل تلاقی زه های عمودی و افقی راکت تنیس ، سطح برخورد بالاتری را ایجاد و در نهایت با ایجاد RPM بالاتر اسپین های قدرتمندی به وجود می آورد.

شکل منحصر به فرد خروجی کانال زه ها با ایجاد قدرت مانور بالاتر برای زه به تشکیل این اسپین قابل توجه کمک میکند ، همچنین تکنولوژی ووفر در کنار این مجموعه باعث افزایش مدت زمان تماس توپ و زه و در نتیجه بالاترین کنترل در به ثمر نشاندن اسپین ایجاد شده می انجامد.

همچنین ببینید

تکنولوژی ( FeelFlex ) در راکت های تنیس ویلسون

ترکیب تکنولوژی FeelFlex و StableSmart در راکت های کلش از برند ویلسون ( Wilsaon Clash …