تکنولوژی ووفر (WOOFER) در راکت های تنیس بابولات

تکنولوژی WOOFER در راکت های تنیس بابولات

تکنولوژی WOOFER اولین سیستم داینامیکی تعاملی بین فریم راکت تنیس و زه آن می باشد.

مشاهده راکت های دارای تکنولوژی ووفر

فریم راکت تنیس اساسأ استاتیک و ایستا میباشد و زه را ثابت در بر میگیرد. در حالت عادی هنگام برخورد توپ با زه راکت فقط تعدادی از رشته های زه درگیر ضربه خواهند شد و این بدین معناست که فریم نمتواند از تمامی پتانسیل خود استفاده کند.

ولی بابولات با استفاده از این تکنولوژی منحصر به فرد تمامی رشته های زه راکت تنیس را به صورتآزادانه و هماهنگ با فریم در هنگام تماس توپ درگیر میکند. نتیجه این هماهنگی اعمال فول پتانسیل فریم و زه در هنگام ضربه است که قدرتی مضاعف به ضربات شما تزریق میکند.

همچنین ببینید

تکنولوژی ( FeelFlex ) در راکت های تنیس ویلسون

ترکیب تکنولوژی FeelFlex و StableSmart در راکت های کلش از برند ویلسون ( Wilsaon Clash …