تکنولوژی کانترویل (Countervail) در راکت های تنیس ویلسون

مشاهده راکت های دارای تکنولوژی کانترویل

تکنولوژی انحصاری کانترویل باعث انتقال مستقیم انرژی توپ به فریم راکت به جای بدن شما میشود. کانترویل نوعی فیبر کربن ویژه است که از اثر شدت ضربات به بدنه راکت و در ادامه آن به دست بازیکن ، می‌کاهد و خستگی کم‌تر و در نتیجه دقت بیشتر در ضربات را در پی خواهد داشت.

به حداقل رساندن ارتعاشات بدون کاهش عملکرد
در این تکنولوژی لایه نازک فیبر کربنی که در داخل قاب راکت قرار دارد به طرز چشمگیری باعث کاهش لرزش ناشی از ضربه برخورد توپ به زه می شود و انرژی توپ را در بدنه فریم به جای هدایت آن به بدن ورزشکار پراکنده می کند، به این ترتیب بازیکن در هر ضربه انرژی کمتری مصرف می کند.

برای مشاهده راکت های دارای تکنولوژی کانترویل کلیک کنید

30% کاهش ارتعاشات
40٪ دقت و کنترل بیشتر
10٪ خستگی کمتر

چگونه عملکرد بازیکن را تحت تاثیر قرار می دهد؟

یک مطالعه جامع توسط دانشگاه مینه سوتا نشان داد که بازیکنان با استفاده از راکت های دارای تکنولوژی کانترویل عملکرد بهتری در برابر بازیکنانی با راکت های فاقد آن نشان دادند.
کانتروبل از دید فنی

۴۰٪ دقت و کنترل بیشتر
۳۰% کاهش ارتعاشات
۱۰٪ خستگی کمتر، و در راستای آن تا ۱۱% ضربات بیشتر

برای مشاهده راکت های دارای تکنولوژی کانترویل کلیک کنید

همچنین ببینید

تکنولوژی ( FeelFlex ) در راکت های تنیس ویلسون

ترکیب تکنولوژی FeelFlex و StableSmart در راکت های کلش از برند ویلسون ( Wilsaon Clash …