لیست کامل اصطلاحات تنیس

کلمات لاتین معادل فارسی
ace امتیاز سرویس
rally تبادل ضربات میان بازیکنان
Bagel نتیجه ۶-۰ در یک ست
ad court زمین سرویس سمت چپ
(ad) advantage امتیاز برتری
all مساوی
alley حاشیه اضافی زمین (در بازی دوبل)
American twist سرویس چرخشی
Approach shot ضربه تهاجمی به تور
backboard دیوار تمرین تنیس
backcourt پشت خط انتهای زمین
backhhand بکهند , ضربه با پشت راکت
backroom محوطه بین خط پایانی و دیوار
(backspin) underspin چرخش توپ به عقب ، پیچ زیر
backstop حصار سیمی
backswing تاب اولیه راکت ( به سمت عقب )
(ball boy)(ball girl) توپ جمع کن (پسر – دختر)
ball toss پرتاب توپ به هوا برای زدن سرویس
baseline خط انتهای زمین
baseline game بازی در انتهای زمین
baseliner بازیگر انتهای زمین
baselinesman خط نگه دار خط عرضی
block volley ضربه هوایی (والی) بدون حرکت راکت ( بلوکه کردن توپ)
break برگرداندن سریع سرویس
break point امتیاز پایانی
butt قسمت انتهای راکت
(center strap) center strop نوار پهن تور
centermark خط سرویس در انتهای زمین
chalk پودر گچی خط کشی
change-over تعویض زمین
cheat موضعگیری برای دفاع
chop ضربه بریده
clay زمین تنیس خاک رس
club player بازیکن باشگاهی
conditioning بدن سازی ( خاص تنیس ) آمادگی جسمانی
contact point نقطه تماس راکت با توپ
court زمین تنیس (طول۲۳/۷۰, عرض ۱۰/۹۵ متر)
court surface پوشاننده سطح زمین تنیس (انواع زمین تنیس)
court tennis زمین تنیس
crosscourt shot ضربه به سمت مخالف
cut کات, توپ قوسدار کوتاه
defending shampion مدافع عنوان قهرمانی
defensive lob توپ بلند و عمیق در بازی دفاعی
deliver فرستادن توپ به هدف
deuce دیوس : برابر در امتیاز ۴۰
deuce court زمین سرویس سمت راست
dink ضربه آهسته
double foult خراب کردن پی در پی دو سرویس
doubles بازی دوبل (دو به دو ) ، مسابقه چهار نفره ( بازی دونفره)
drills تمرین ، الگوی تمرینی
drive ضربه محکم
drive-volley ضربه های پی در پی کوتاه و مستقیم
drop shot جاخالی ، ضربه کوتاه جلوی تور
drop volley جاخالی ، ضربه کوتاه یکضرب جلوی تور
face صفحه راکت ، سطح زه کشی شده راکت
fast courts نوعی پوشش زمین که سرعت توپ را بیشتر و قوس آنرا کوتاه تر می کند مثل چوب و چمن
fault خطا
(fifteen) 15 نخستین امتیاز گیم
finish پایان چرخش
fitness تناسب اندام
flat backswing آماده کردن راکت در پشت سر برای چرخش (سوئینگ)
followthrough حرکت پایانی چرخش پس از ضربه زدن به توپ
foot fault خطای پای سرویس
footwork حرکت صحیح پا برای زدن بهترین ضربه
forcing shot ضربه ای که حریف را وادار به دفاع کند
forehand فورهند : ضربه با روی راکت
former shampion قهرمان سابق
(forty) 40 سومین امتیاز در یک گیم
frame بخشی از راکت که زه در آن قرار دارد
gallery جایگاه تماشاگران
game گیم ( واحد شمارش هر دوره بازی )
game point گیم پوینت (امتیاز پایانی گیم )
garbage جاخالی
get برگشت عالی توپ
grass زمین چمن
grip شکل خاص گرفتن دسته راکت ، دسته راکت ، نوار دسته راکت
grip change تغییر موقعیت گرفتن دسته راکت
grip size اندازه قطر دسته راکت
groundstroke ضربه پس از برخورد توپ با زمین (ضربات عادی زمینی)
gut زه راکت
hack ضربه ناشیانه
hacker تنیسور ضعیف
half-court line خط زیر تور
half court قسمت سرویس زمین
head سر راکت
(kick serve )kiker سرویس پیچشی
(kill ) kill shot سرویس بدون بازگشت
lawn tennis تنیس روی چمن
let تکرار ( اعلام بجا زدن)
line call اعلام خط نگهدار
lineball داخل (توپ روی خط)
linesman خط نگه دار مرد
lineswoman خط نگهدار زن
lob لوب: توپ قوسدار بلند
lollipop ضربه آسان
long توپ بلند به اوت
loop drive ضربه یا پیچش زیاد نزدیگ تور حریف
love امتیاز صفر
love set بازنده محض ( بدون حتی یک گیم برنده )
match point مچ پوینت : آخرین امتیاز بازی
mixed doubles دو نفره مختلط
net نت : توپ را به تور زدن
net play بازی نزدیک تور
netball توپ گدایی (که پس از برخورد با لبه توربه زمین می افتد)
(netcord umpire)  net-cord judge داور تور
netman تنیس باز نزدیک تور
no-man’s land منطقه بین خط سرویس و خط پایان
not up دبل
on guard آماده برای توپ گیری
one-handed backhand بکهند یک دست
open stance ایستادن باز
out اوت
(overhand) overhead آبشار
overhead smash ضربه از بالای سر ( پاسخ ضربه لوب)
(pass) passing shot ضربه دور از دسترس
place جاخالی
placement جاخالی
poach گرفتن توپ هم تیمی (دزدیدن توپ در مسابقه دو نفره)
point پوینت: کوچکترین واحد شمارش بازی
pop-up ضربه قوسی بلند از نزدیک تور
powe game بازی قدرتی
press قاب راکت
push ضربه فشاری
(put away) smash اسمش : آبشار
quarter final یک چهارم نهایی
ready position آمادگی برای زدن هر ضربه
semi-finals نیمه نهایی
senior بازیگر سالمند
serve سرو زدن
service سرویس
service ace امتیاز سرویس
service box محدوده سرویس
service court محل فرود سرویس
service line خط محدوده سرویس
set یک دور مسابقه (مجموع هر شش گیم)
set point ست پوینت : آخرین امتیاز
( setter )bset یک مسابقه
shot ضربه
singles مسابقه انفرادی
smash اسمش : آبشار
smasher آبشار زن
speciality shots ضربه های خاص ( مانند آبشار ، لوب ، جاخالی )
sportface چمن مصنوعی
stop volley جاخالی ( ضربه کوتاه یکضرب )
string زه راکت
stroke ضربه با کنترل
swing from one’sheels ضربه های قدرتی
T منطقه وسط زمین
tactics تاکتیک بازی
tape نوار بالای تور
team tennis بازیهای مختلف تنیس
tennis elbow آسیب آرنج
tennis grip طرز گرفتن راکت
tennist تنیسور
tension کشیدگی ( سفتی ) زه راکت
(thirty) 30 دومین امتیاز گیم
throat قسمت اتصال دسته به سر راکت
tie مسابقه بین دو تیم
(tie-break) tie-breaker تای برک : بهم خوردن وضع مساوی
tour یک دوره مسابقه
tournament مسابقات قهرمانی
two-handed backhand بکهند با دو دست
(umpire) ump داور خط
up and back بازیگران عقب و جلو ( در بازی دوبل )
vall اعلام امتیاز
vannon ball سرویس چکشی
vertical face زاویه عمودی صفحه راکت نسبت به زمین هنگام ضربه
volleyer زننده توپ در هوا ( قبل از برخورد توپ با زمین )
volley رفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین
winner ضربه بدون بازگشت
wood shot ضربه با قسمت چوبی راکت
closed face موقعیت صفحه راکت با زاویه بسته
open face موقعیت صفحه راکت با زاویه باز

همچنین ببینید

چرا بازی بر روی چمن متفاوت است؟

“چمن برای گاو است.” تعجب نکنید، این جمله‌ را بارها قهرمانان بزرگ تنیس در توجیه …

2 نظر

  1. سید حسین حسینی

    در بازی دوبل آیا مارس داریم یعنی تیمی که ۶ بر صفر یا هفت بر یک عقب بیفتد میبازد

  2. اگه اصطلاح جایگاه اول، دوم و سوم مشترک رو‌به انگلیسی هم بذارین ممنون میشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *