روان شناسی تنیس

چرا گاهی قبل از بازی تنیس به لحاظ ذهنی باخته ایم

شاید برای ما این اتفاق افتاده باشد که در بازی با فلان فرد، هرچند میدانیم اگر تلاش کنیم و بجنگیم میتوانیم بازی را ببریم ، اما مدام چند ساعت قبل از بازی و حتی در حین مسابقه یک حس درونی به ما میگوید که می بازیم. چرا چنین اتفاقی می …

بیشتر بخوانید »