نظر استاد منصور بهرامی در مورد تصمیم اندی ماری

نظر استاد منصور بهرامی در مورد تصمیم اندی ماری مشاهده محصولات استاد منصور بهرامی مشاهده محصولات اندی ماری 

Continue reading

حاشیه سوال برانگیز مسابقه تنیس راجر فدرر و ساشا زورف

حاشیه سوال برانگیز مسابقه تنیس راجر فدرر و ساشا زورف قانونی بله ، اخلاقی چطور ؟!!! در حاشیه دیدار نیمه نهایی مسابقات لندن س...

Continue reading